Garanties en voorwaarden

Meer garanties 

Een AF-erkend vakman is niet voor niets erkend. U kunt dan ook van hem verwachten dat hij zich zowel aan plaatselijke verordeningen als aan milieu- en arbowetgeving houdt.

Ook wordt er gewerkt op normale werktijden, tenzij u natuurlijk anders overeenkomt. Minstens even belangrijk is dat een vakman niet alleen goed en deugdelijk werk aflevert, maar dat ook garandeert.

Rechten & plichten

Voor het beste resultaat draagt u natuurlijk ook zelf een steentje bij. Uiteraard is de vakman blij met een vers kopje koffie op zijn tijd. Maar belangrijker voor hem is dat hij ’s morgens op tijd kan beginnen zonder dat de buren beginnen te klagen over geluidsoverlast. Dat hij een hoogwerker of stelling kan plaatsen en niet moet wachten tot er geparkeerde auto’s zijn weggehaald. U voorziet de vakman van onder meer water en elektra en u regelt dat hij ongehinderd zijn werk kan doen. Zijn er bijvoorbeeld nog anderen aan het werk, dan informeert u de vakman daar vooraf over, zodat men elkaar niet voor de voeten loopt. Tot slot spreekt het voor zich dat u ook uw financiële verplichtingen tijdig nakomt. AF-erkende bedrijven hanteren een betalingstermijn van twee weken na ontvangst van de rekening.

Ook de datum van oplevering wordt vastgelegd

U spreekt van te voren af wanneer het werk opgeleverd moet worden. Normaliter informeert de vakman u hier tijdig over en gaat u daarmee akkoord of komt u met hem tot een alternatief. Ook kan de vakman u schriftelijk informeren. Als u dan niet binnen tien werkdagen reageert, is er ook sprake van oplevering. Daarnaast is het zo, dat als u gebruik maakt van het afgeleverde werk, u daarmee ook de oplevering aanvaardt. Bijvoorbeeld als u weer gaat koken in de net geschilderde keuken.

Algemene voorwaarden

Met een AF-erkend bedrijf weet u precies waar u aan toe bent. Zo krijgt u een complete offerte waarin alle belangrijke aspecten helder zijn beschreven: de aard en omvang van de werkzaamheden, de materialen, de benodigde tijd, de planning, etc.

Net zo helder zijn de afspraken over de kosten; waarbij de begroting is afgestemd op de algemene en specifieke kenmerken van uw opdracht. Een en ander kunt u in detail teruglezen in de Algemene Consumentenvoorwaarden van de AF-Erkenningsregeling welke met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn overeengekomen en eens per 3 jaar worden bijgesteld.

Voor meer informatie over de AF-erkend regeling kunt u ons altijd bellen of kijken op www.AF-erkend.nl.