BTW-tarief

6% BTW tarief voor schilderen? 

Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijven belast met het 21%-tarief.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief. De schilder of stukadoor moet om dat tarief te kunnen toepassen in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Definitie van een particuliere woning

Een particuliere woning is bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat dan om woningen die permanent bewoond zijn, dus geen vakantiehuisjes. Tijdelijke leegstand van de woning speelt hierbij geen rol.

Als particuliere woning wordt beschouwd: particuliere koopwoningen, huurwoningen van woningcorporaties en dergelijke die door particulieren worden bewoond, bejaardentehuizen, aanleunwoningen, verpleeg- en verzorginginstellingen, studentenflats, kloosters (die in gebruik zijn als woningen) en tweede woningen (die permanent bewoond mogen worden). De gemeenschappelijke ruimtes zoals hal, trappenhuis, eetzaal, recreatieruimte en dergelijke horen ook bij de particuliere woning en vallen dus onder dezelfde regels.

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke horen bij een particuliere woning als ze op hetzelfde perceel staan als de woning. Dit geldt ook voor garages die bij hetzelfde gebouwencomplex horen als de woning (bijvoorbeeld parkeergarages onder een flatgebouw). Deze garages moeten dan wel door de bewoners zelf worden gebruikt. Afzonderlijke garageboxen horen niet bij de particuliere woning.

Gemengd gebruik: pand is zowel woning als bedrijfspand

Het kan voorkomen dat een pand als bedrijfspand en als woning wordt gebruikt. Als een pand voor meer dan 50% als woning wordt gebruikt dan kan het hele pand als woning worden beschouwd. Als een pand voor minder dan 50% als woning wordt gebruikt, kan het deel dat wordt bewoond worden afgesplitst voor de BTW.

(Onder)aanneming

Het verlaagde tarief is ook van toepassing als de hoofdaannemer de opdracht heeft uitbesteed aan een onderaannemer.

Voor meer informatie over de AF-erkend regeling kunt u ons altijd bellen of kijken op www.AF-erkend.nl.