Offerte

Duidelijke afspraken in uw offerte

Het is wel zo prettig om te weten waar u aan toe bent. Vandaar dat een AF-erkend vakman altijd schriftelijk een offerte uitbrengt. Deze offerte is tot 60 dagen na ontvangst geldig. Pas nadat u een kopie van de offerte getekend geretourneerd heeft, is er sprake van een overeenkomst.

Voor het uitbrengen van een offerte hanteert de Stichting AF strenge richtlijnen. De te verrichten werkzaamheden moeten duidelijk omschreven zijn. Over de prijs worden heldere afspraken gemaakt. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden;

Vaste prijs

Er is sprake van aangenomen werk. Bepaalde werkzaamheden kunnen zijn uitgesloten.

Richtprijs

U weet ongeveer wat u kunt verwachten. De totaalprijs wordt echter pas bekend bij de oplevering. Als er sprake is van meer dan 10% meer- of minderwerk, wordt dit aan u medegedeeld.

Werken in regie

Het aantal uren en de hoeveelheid te gebruiken materialen zijn nog niet in te schatten. Wel maakt de vakman duidelijke afspraken met u over het uurtarief en de prijzen van de materialen. Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten. Tussentijds kan de vakman termijnnota’s sturen.

Renderende investering

Of u bij het inschakelen van de AF-erkende vakman duurder uit bent? Nee, waarschijnlijk bent u per saldo zelfs voordeliger uit, omdat het AF-erkende bedrijf staat voor een duurzamer resultaat. Met andere woorden: kiezen voor de AF-erkende vakman is een renderende investering. Hij is uw vertrouwen meer dan waard.

Voor meer informatie over de AF-erkend regeling kunt u ons altijd bellen of kijken op www.AF-erkend.nl.