Klachten

Heeft  u klachten?

Wanneer u als consument klachten heeft over de AF-erkende vakman kunt u deze natuurlijk met hem bespreekbaar maken. In veel gevallen is een mondelinge mededeling van uw klacht aan de AF-erkende vakman vaak al voldoende.

Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat heeft geleid dan doet u er verstandig aan de klacht naar hem op schrift te zetten. Wanneer u de klacht inmiddels schriftelijk heeft ingediend en deze onbeantwoord of een onacceptabel voorstel betreffen kunt u de AF-erkenningsregeling om advies verzoeken.

Advies bij uw klacht?

Ons advies is er op gericht om gerezen of te verwachten geschillen op te lossen door middel van overleg, onderhandeling en het toewerken naar overeenstemming. In onze advisering gaat de AF-erkenningsregeling ervan uit dat zij de volledige medewerking van zowel u als de ondernemer heeft om zo op een passende wijze naar oplossingen te zoeken.

Wat moet ik doen voordat ik mijn klacht kan indienen?

Allereerst dient uw klacht op schrift te staan naar de AF-erkende vakman. U dient de checklist op de site www.AF-erkend.nl te doorlopen. Deze checklist bestaat uit maximaal 4 vragen. Hieruit zal de AF-erkenningsregeling u het juiste advies geven.

Voor meer informatie over de AF-erkend regeling kunt u ons altijd bellen of kijken op www.af-erkend.nl.